Categories
BLOG

og life

Oslo Life Science blir 15.–18. februar 2021

Takk til alle som deltok på 5-årsjubileet i 2020! Fire dager med arrangement om helseforskning, helsenæring, miljøforskning og bærekraft for alle som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsliv og politikk innen livsvitenskap. I 2020 hadde vi flere arrangementer for et allment publikum. Konferansen er gratis og åpen for alle.

Følg aktivitet på Twitter: #oslolifescience

Bilder og videoer fra arrangementer i 2020

Hovedarrangør: UiO:Livsvitenskap
Medarrangører i 2020: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Oslo universitetssykehus (OUS), Legemiddelindustrien (LMI), Oslo Cancer Cluster, Bioteknologirådet, Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES) ved UiO, fakulteter ved UiO og Oslo kommune.
Sponsor i 2020: Norges forskningsråd

Videoer, bilder og program tidligere konferanser

Sign up for the most important life science event of the year.